Articles

के गरोस हेर, निमुखा जन

अलि अलि गर्दै, बढ्दैछ सधै, हेर यो लकडाउन

जे जसोरी हुन्छ, अघि, बढ्दैछु भन्छ, कस्तो यो लकडाउन !