Articles

जिन्दगी

जिन्दगीले समय अगावै धेरै सिकायो, भनेर कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँ भयो?