Articles

कहिल्यै नहार्ने कविता

लाग्दा बादल वा निशासमयमा साह्रै अंध्यारो हुने

त्यस्तै भास्कर छेकिॅंदा ग्रहणले खग्रास नै देखिने