Glamour

देउखुरी डान्सिङ स्टारको स्टारको ग्रान्ड फिनाले भदौ ३१ गते लमहीमा हुने

देउखुरी डान्सिङ स्टार सिजन ३ को अन्तिम प्रतिस्पर्धा लमहीको सार्वजनिक बगैँचा लमहीमा सम्पन्न हुनेभएकोछ