Hollywoodkhabar advertisement

पुरुषोत्तम महात्म्य कथा अध्याय २६

-पुरुषोत्तम महात्म्य कथा अध्याय २६
0
shares

पुरुषोत्तम महात्म्य कथा अध्याय २५ मा श्रीनारायणले भन्नुएका कुरा छन्। जो मनुष्य यस लोकमा श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय पुरूषोत्तम महिनाको व्रत श्रद्धा-भक्ति आदरका साथ गर्दछ उक्त मनुष्य पापको थुप्रो हटाएर समस्त सुख-भोगेर पूर्खाका साथै गोलोकमा जान्छ। पुन अध्याय २६ मा वाल्मीकि मुनिले के कुरा बताउॅंदै हुनुहुन्छ ? बाॅंकि प्रसंगको लागि पं रामबाबु लुइटेलद्धारा प्रस्तुत प्रवचन सुनेर लाभ प्राप्त गरौं।