Sky Forum

TPS निर्णय १/२ दिनमै, नेचरलाइज्ड सिटिजन पनि रिभोक प्रावधान:फुलारा

कानुन बिज्ञ फुलाराका अनुसार अमेरिकी अध्यागमनमा TPS संबन्धि निर्णय हप्तादिन भित्रमै आउने अवस्था छ