US Immigration

सर्वोच्चको फैसलाले राष्ट्रपति ट्रम्पको असाइलम नीति कार्यनव्यन गर्न मिल्ने

USCIS ले सेप्टेम्बर सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा जान मिल्ने सूचना जारि गरेको छ