US Immigration

डिपर्टमेण्ट अफ स्टेट-Level 4 निर्देशन:अमेरिकी नागरिकहरु देश बाहिर नजानु विदेशबाट तुरुन्त फर्कनु

Level 4 को निर्देशन जारी गर्दै तत्काल अमेरिकी नागरिकहरुलाई देश बाहिर नजान र विदेशमा हुनेहरु तत्काल फर्कन निर्देशन दिएको छ