Hollywoodkhabar advertisement

श्रीस्वस्थानी व्रत कथा अध्याय २०

-श्रीस्वस्थानी व्रत कथा अध्याय २०

श्रीस्वस्थानी व्रत कथाको उन्नाईसौं अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगत्स्य मुनी ! तहां उप्रान्त श्रीमहादेवले विष्णुलाई विदा दिई उहां गै जालन्धरसंग युद्ध गर्नुभयो।

महादेवको र जालन्धरको अघोर संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले बलहीन भै महादेवसित युद्ध गर्न नसकी जालन्धर आकाशमा गै महायुद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गै युद्ध गरे। भन्ने आदि कुराको विस्तार गर्नुभयो। अब बिसौं अध्यायमा कुमारजीबाट अगस्त्य मुनीलाई कुन कुराको आज्ञा हुन्छ। बांकी प्रसंगको लागी पं. रामबाबु लुइटेलद्धारा प्रस्तुत स्वस्थानी व्रत कथाको अध्याय २० सुनेर लाभ प्राप्त गरौं।

ADVERTISEMENT-----